شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

به اطلاع کلیه سهامداران سهام عدالت استان گیلان که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند می رساند جهت قابل معامله بودن در بازار سرمایه با قید فوریت برای ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی اقدام نمایید.

و این دسته از سهامداران (روش غیر مستقیم) که داوطلب در کاندید عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان هستند با توجه به ضوابط و دریافت صلاحیت حرفه ای از سازمان بورس و اوراق بهادار، به سامانه setan.ir  مراجعه و پس از ثبت مشخصات با در دست داشتن رزومه به شرکت سرمایه گذاری استان مراجعه نمایند