شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

 

(آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)

به شماره ثبت 11455 و شناسه ملی 10720243977 

 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) ، ساعت 10 صبح روز یکشنبه، مورخ 21/05/1397  به نشانی رشت- بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)- جنب دفتر حج و زیارت مهستان- نرسیده به کوچه پنجم – طبقه دوم با دستور زیر برگزار میگردد. لذا از کلیه سهامداران (نمایندگان اشخاص حقوقی) دعوت می گردد راس ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه:  

-برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)، به علت مشکل مالیاتی عضو حقوقی انتخاب شده.

 

 

هیت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)