شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

 

 تاریخ انتشار 1395/09/23

(آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام)

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان(سهامی عام)

شماره ثبت 11455

شناسه ملی : 10720243977

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در ساعت 11 صبح روز یکشنبه ، مورخ 1395/10/26 به نشانی رشت- بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)- نرسیده به کوچه پنجم طبقه دوم محل دفتر شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) کد پستی 4154813716 با دستور زیر برگزار میگردد. لذا از کلیه سهامداران (نمایندگان اشخاص حقوقی) دعوت می گردد راس ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه: 

1-    استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 95/06/31

2-    استماع گزارش بازرس

3-    بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 95/06/31

4-    تصویب میزان حق حضور اعضای هیات مدیره

5-    تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها

6-     انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

7-    انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

8-    سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

 

 

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)

 

agahi