شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

لیست اسامی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی عدالت شهرستان های استان گیلان 

 

 

 

لیست اسامی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی عدالت شهرستان های استان گیلان

آستارا

1

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

حسن ضارب

علی اکبر حیرانی

جعفر جعفرنژاد

علیرضا رزمی

امید شفائیان

حسن ضارب

سطح تحصیلات

کارشناس مدیریت برنامه ریزی

کاردانی آموزی ابتدائی

کارشناس زیست شناسی

کارشناسی کامپیوتر

دبیری کار و دانش

کارشناس مدیریت برنامه ریزی

شماره همراه

9111845516

9111836629

9113820314

9111845746

 

9111845516

 

 

 

آستانه اشرفیه

2

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

حسن صالح پور چهارده

حسن صالح پور چهارده

زکیه بابائی

زهره خیرجو

اسماعیل لیلا زاده

ابوالقاسم خسروی

سطح تحصیلات

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

معارف اسلامی گرایش فقه و حقوق اسلامی

کارشناس دبیری تاریخ

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی

دیپلم علوم انسانی

شماره همراه

9111484274

9111484274

9117631459

9117200156

 

9119428653

 

 

  

 

املش

3

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

فرشته شریفی تنگرود

رضا میرزاجان

مهدی نقدی

حسن نوروزی

علی دبیری نژاد

فرشته شریفی تنگرود

سطح تحصیلات

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

کارشناس مدیریت بازرگانی

کارشناس ادبیات

کارشناس حسابداری

شماره همراه

9118441280

9118413958

9118061934

9118413910

 

9118441280

 

 

 

 

بندرانزلی

4

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

محمدحسن نعیمی گورابی

نعمت اله بهبودی چپرپردی

اردشیر ماهری

اصغر علیجانی

علی مرادپور

محمدحسن نعیمی گورابی

سطح تحصیلات

کارشناسی روانشناسی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

کاردانی مدیریت دولتی

کارشناسیارشد حقوق

دیپلم

کارشناسی روانشناسی

شماره همراه

9112841021

9113814782

9113817002

9113831977

 

9112841021

 

 

 

 

تالش

5

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

علیرضا یوسفیان

علیرضا یوسفیان

سهیل راحلی مقدم

رقیه شکفته

فرحناز هاشمی

فاطمه بردلی

سطح تحصیلات

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

کارشناس حقوق

کارشناس ارشد علوم قرآنی

کارشناس حسابداری

کارشناس آموزش ابتدائی

شماره همراه

9111822617

9111822617

9119841300

9362419659

 

9119874045

 

 

 

 

 

رشت

6

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

 

دلارام فرج پور

روح اله فیضی

ابراهیم قنبرپور

فاطمه قزنان

فرامرز کامیابی

دلارام فرج پور

 

سطح تحصیلات

 

دانشجوی ارشد مدیریت

دانشجوی ارشد برق

کارشناس ارشد مدیریت مالی

کارشناس مدیریت بازرگانی

دیپلم برق

دانشجوی ارشد مدیریت

 

شماره همراه

 

9118327069

9119363066

9113353386

9119307162

 

9118327069

 

 

 

 

 

 

رودبار

7

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

بهروز سلیمی سیدانی

مصطفی نقی زاده منجیلی

سیده شهربانو موسی پور مقدم بوینی

بهروزسلیمی سیدانی

سجاد شیردل پور سیبنی

خدیجه نیک نژاد کلشتری

سطح تحصیلات

کارشناس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناس علوم تربیتی

دیپلم فرهنگ و ادب

کارشناس مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

دیپلم ریاضی فیزیک

کارشناس علوم اجتماعی

شماره همراه

9113325033

9111377658

9112393234

9113325033

9119326127

916029516

 

 

 

 

رودسر

8

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

سیدعلی هادیان طبرستانی

حامد جعفری گنجارودی

ابوذر ولی تبار

محمدرضا درویشی

سیده سکینه رسولی

فاطمه محمدی

سطح تحصیلات

کارشناسی دبیری شیمی

کارشناس مدیریت صنعتی

کارشناسی مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

کاردانی مکانیک

کارشناس علوم اجتماعی

شماره همراه

9111421124

9112432138

9112417693

91113450300

9112459895

9112403852

 

 

 

 

 

رضوانشهر

9

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مهراب معصومی

عباس رمضانی خیمه سری

صفرعلی کنعانی کلیمانی

سامره حسینی آل هاشمی

فرجی

مهراب معصومی

سطح تحصیلات

دیپلم فرهنگ و ادب

دیپلم کارو دانش

دیپلم انسانی

کارشناس حسابداری

کارشناس امورتربیتی

دیپلم فرهنگ و ادب

شماره همراه

9119889915

9113839776

9111835731

9119889869

 

9119889915

 

 

 

 

 

سیاهکل

10

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

سمیه استاد بابائی

علیرضا قاسمی

عباس بذرافشان

ناصر پورتقی

زهرا علیخواه

سکینه حیدری

سطح تحصیلات

کارشناس حسابداری

کارشناس مدیریت بازرگانی

کارشناس حسابداری

کارشناس برق

کاردانی کامپیوتر

کارشناس حقوق

شماره همراه

9118458661

9111457350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفت

11

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

جابر محمدیان

مرتضی صالحی شاخالی

احمد احمدی کلوانی

علی گلپور لاسکی

ندا نادمی فرد

نظر رجبی ویسرودی

شهرام صالحی

جابر محمدیان

سطح تحصیلات

کارشناس کشاورزی

کارشناس مدیریت صنعتی

کارشناس ادبیات فارسی

کارشناس ادبیات فارسی

کارشناس آموزش ابتدائی

کارشناس جغرافیا

کارشناس مدیریت دولتی

کارشناسی کشاورزی

شماره همراه

 

 

9113363403

9113329039

9118265136

9118395124

9117578434

9118330951

9118183696

9113363403

 

 

 

 

 

 

 

فومن

12

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

کیومرث خاکی گشتی

کبری احمدی

افسانه اکبرنژاد

کیومرث خاکی گشتی

مریم نعمت زاده

مرتضی محب خواه

سطح تحصیلات

کارشناس حسابداری

کارشناس ادبیات فارسی

کارشناس جغرافیا

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

دیپلم انسانی

شماره همراه

9117198019

9112395174

9118010853

9117198019

 

9118257651

 

 

 

 

 

 

صومعه سرا

13

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

حسام خلیل فکر

سیدمصطفی شادب گوراب زرمخی

راضیه موسوی زاده

مژگان دلمانده باسکه

سیده خدیجه موسوی

حسام خلیل فکر

سطح تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناس حقوق

کارشناس علوم اجتماعی

کارشناس ادبیات فارسی

کارشناس ادبیات فارسی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره همراه

9112842546

9111847160

9119879927

9113850326

 

9112842546

 

 

 

 

 

لنگرود

 

 

 

11

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

 

محمدتقی پورحسن

لیلا رمضانی

عباس ادهم نژاد

مرضیه حسن نژاد

نساء هاطف ظفرمند

هادی محمود صفت

سیده معصومه میردال

محمدتقی پورحسن

 

سطح تحصیلات

 

کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی علوم اجتماعی

کارشناسی ادبیات فارسی

کارشناسی ادبیات فارسی

کارشناسی روانشناسی

کارشناسی مدیریت آموزشی

کارشناسی علوم اجتماعی

کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

 

شماره همراه

 

9113431411

9117498691

9118431566

9112451645

9112451015

9111402243

91143220479

9113431411

                     

 

 

 

 

 

 

لاهیجان

15

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عباس بابادوست پهمدانی

پریسا بهادر

رامین نوروزپور

زهرا درویش پور

جمیله یکتا

عباس بابادوست پهمدانی

سطح تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

کارشناس محیط زیست

کاردانی ادبیات فارسی

کاردانی کامپیوتر

دیپلم علوم تجربی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره همراه

9112445271

9374885747

9375091586

9118162624

 

9112445271

 

 

 

 

 

 

ماسال

16

مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو و منشی هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

معصومه حقیقی

روانبخش روستائی اولم

سیدمصطفی صفوی

معصومه حقیقی

نسرین عباسی

پروا روستائی

سطح تحصیلات

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناسی حقوق

کاردانی تربیت بدنی

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناسی جغرافیا

کارشناسی علوم تربیتی

شماره همراه

9353040127

9111850573

9117496068

9353040127

 

9118197695